Oferta

Swoją ofertę kierujemy głównie do małych i średnich firm. Zarówno do przedsiębiorców, którzy dopiero rozpoczynają swoją działalność, jak i tych, którzy już ją prowadzą. Nasze usługi świadczymy również dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, w zakresie rocznego rozliczenia podatku dochodowego.

Osobom planującym założenie firmy oferujemy pomoc w zarejestrowaniu działalności gospodarczej oraz w wyborze najbardziej korzystnej formy opodatkowania podatkiem dochodowym. Doradzimy także, czy korzystniej będzie zarejestrować się jako podatnik VAT, czy też bardziej opłacalne jest skorzystanie ze zwolnienia, jeśli oczywiście takowe przysługuje.

Podstawowym zadaniem każdego biura rachunkowego jest prawidłowe wyliczanie i deklarowanie podatków oraz prawidłowe prowadzenie wymaganych ewidencji. Poprowadzimy za Ciebie wszystkie wymagane przepisami prawa ewidencje a w szczególności:

 • podatkową księgę przychodów i rozchodów (KPiR)
 • ewidencję przychodów na potrzeby zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych
 • rejestr zakupu i sprzedaży VAT
 • ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Na ich postawie wyliczymy za Ciebie wszystkie podatki oraz złożymy odpowiednie deklaracje podatkowe. Sporządzimy także wszystkie wymagane struktury JPK (Jednolity Plik Kontrolny). JPK-VAT wyślemy do odpowiedniego Urzędu Skarbowego.

Każda decyzja biznesowa powoduje określone skutki podatkowe i ma mniejszy lub większy wpływ na zobowiązania wobec fiskusa. Pierwszą decyzję, którą musi podjąć nowy przedsiębiorca to decyzja dotycząca wyboru formy opodatkowania podatkiem dochodowym. Następna – zostać podatnikiem VAT, czy skorzystać ze zwolnienia. Dylematy nie kończą się jednak wraz z zarejestrowaniem działalności, a ich liczba wzrasta wraz z rozwojem firmy i zwiększeniem skali działalności. Każdego klienta zachęcamy do konsultowania z nami podatkowych aspektów podejmowanych decyzji. Zawsze staramy się informować o tych skutkach oraz podpowiadać najbardziej korzystne rozwiązania.

Świadczymy również usługi tzw. pełnej księgowości, zgodnie z wymogami Ustawy o Rachunkowości. Sporządzimy roczne sprawozdanie finansowe, a dla nowych Spółek przygotujemy właściwy plan kont i politykę rachunkowości.

Jeśli w swojej firmie zatrudniasz pracowników na umowę o pracę lub współpracujesz na podstawie umów cywilno-prawnych, chętnie przejmiemy na siebie związane z tym obowiązki. Nasze biuro rachunkowe zapewni:

 • prowadzenie teczek osobowych pracowników
 • ewidencję czasu pracy
 • ewidencję urlopów i innych nieobecności
 • naliczanie wynagrodzeń
 • obsługę umów cywilno-prawnych
 • obsługę dokumentów zgłoszeniowych ZUS
 • rozliczanie zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy pracowników oraz zleceniobiorców
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji do Urzędu Skarbowego
 • sporządzanie informacji rocznych dla pracowników
 • wystawianie zaświadczeń dla pracowników
 • rozliczenie podróży służbowych pracowników

Nazwa e-księgowi zobowiązuje. Współpracując z nami otrzymujesz dostęp do wszystkich prowadzonych przez nas ewidencji poprzez zwykłą przeglądarkę internetową. Przy wykorzystaniu programu, do którego otrzymasz dostęp, możesz również wykonywać pewne zadania samodzielnie. Wystawisz tu fakturę, wprowadzisz ewidencję przebiegu pojazdu wykorzystywanego do prowadzonej działalności. Dodatkowe funkcje systemu to m.in.:

 • Obsługa magazynu
 • Zamówienia zakupu
 • Rezerwacje sprzedaży
 • Obsługa zamówień sprzedaży (w tym integracja z Allegro)
 • Obsługa płatności (przychodzących, wychodzących – integracja z niektórymi bankami)
 • Rejestrację czasu pracy pracowników
 • CRM
 • Sklep internetowy

Szczegóły na stronie www.systim.pl

Jak przystało na e-księgowych cała komunikacja z Urzędami Skarbowymi oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych odbywa się drogą elektroniczną, na podstawie jednorazowego upoważnienia, o które Cię poprosimy.

Wszystkie deklaracje wysyłamy do Urzędu Skarbowego bezpośrednio z systemu księgowego na którym pracujemy, z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych komunikujemy poprzez program Płatnik.

Dokumenty księgowe odbieramy albo bezpośrednio od klienta, albo elektronicznie przy wykorzystaniu dysków wirtualnych 

Wycenę niektórych usług znajdziecie Państwo w cenniku: