Czy warto zostać podatnikiem podatku VAT jeśli nie musisz nim być?

Dodano 28.1.2018

Zakładając swój biznes, na samym początku musisz podjąć wiele ważnych decyzji. Jedna z nich dotyczy podatku VAT. Jeśli Twój przewidywany roczny obrót ze sprzedaży opodatkowanej przekroczy 200.000 zł lub jeśli będziesz wykonywał czynności określone w art. 113 ust 13 ustawy (np. usługi prawnicze, jubilerskie, doradztwa, sprzedaż towarów wymienionych w załączniku 12 do ustawy – link od ustawy na końcu artykułu) nie masz wyboru – musisz zarejestrować się jako podatnik VAT. Jeśli jednak Twój przewidywany roczny obrót nie przekroczy 200.000 zł i nie będziesz wykonywał żadnej z w/w czynności, możesz skorzystać z tzw. podmiotowego zwolnienia z tego podatku. Czy jednak warto? A może lepiej zrezygnować ze zwolnienia i zarejestrować się jako podatnik VAT?

Może się wydawać, że kolejny podatek to kolejne obciążenia dla przedsiębiorcy i jeśli jest możliwość uniknięcia jego płacenia to lepiej tak zrobić. W przypadku podatku VAT jest jednak inaczej. Konstrukcja podatku VAT (Value Added Tax – Podatek od Wartości Dodanej) zakłada nie tylko płacenie podatku od sprzedanych towarów i usług, ale umożliwia również odliczenie podatku zawartego w fakturach zakupu związanych z opodatkowaną działalnością przedsiębiorcy (podatek naliczony). W związku z tym w większości przypadków (choć nie zawsze) zostanie „vatowcem” pozytywnie wpływa na przepływy pieniężne firmy. Zależy to głównie od odpowiedzi na poniższe pytania:

  • Jaka jest struktura Twojej sprzedaży – jaki udział w całej sprzedaży ma sprzedaż towarów i usług zwolnionych przedmiotowo od podatku VAT w całej sprzedaży (pełną listę tych produktów znajdziesz w art. 43. ust 1 Ustawy – link na końcu artykułu)
  • Czy Twoi dostawcy są podatnikami VAT – czy wystawiają faktury, z których będziesz mógł odliczyć VAT
  • Czy Twoi klienci są podatnikami VAT – będą mieli możliwość odliczenia podatku VAT z Twoich faktur

Analizując strukturę sprzedaży – można odliczyć jedynie tą część podatku naliczonego, która odpowiada udziałowi sprzedaży opodatkowanej w sprzedaży ogółem. Czyli im większa sprzedaż zwolniona, tym mniej podatku odliczysz z faktur zakupu. Jeśli sprzedaż zwolniona przekroczy 98% całości sprzedaży, nie odliczysz nic. Wówczas na pewno nie warto rejestrować się jako podatnik VAT. Zwykle jednak przedsiębiorcy wykonują głównie lub tylko czynności opodatkowane podatkiem VAT. Jeśli tak, przejdźmy do odpowiedzi na kolejne pytania.

Jeśli w swojej firmie nabywasz towary lub usługi wyłącznie od podmiotów, które nie są podatnikami VAT nie będziesz miał czego odliczać. W tym przypadku również nie warto się rejestrować. Jeśli kupujesz zwykle od podatników VAT to im większe zakupy od tych firm, tym większy podatek naliczony możliwy do odliczenia. Większość firm to podatnicy VAT. Jeśli głównie od nich nabywasz towary i usługi pozostaje jeszcze przeanalizować klientów Twojej firmy.

Jeżeli jesteś vatowcem i sprzedajesz tylko do ostatecznych konsumentów lub firm nie będących podatnikiem VAT, ceny Twoich produktów i usług mogą nie być konkurencyjne na rynku, ponieważ Twoich klientów interesuje cena brutto (nie mogą odliczyć VAT). Gdybyś nie był podatnikiem VAT-u mógłbyś je sprzedać taniej (bez VAT). Dla klientów będących vatowcami podatek zawarty w wystawionej przez Ciebie fakturze jest natomiast neutralny. Porównując ceny na rynku, analizują ceny netto, gdyż podatek z faktury otrzymanej od Ciebie, który będą musieli Ci zapłacić regulując fakturę, będą mogli odliczyć. Jeśli to właśnie oni są Twoimi klientami, to bycie vatowcem jest jak najbardziej opłacalne. Korzyścią jest wówczas cały podatek naliczony.

Należy jeszcze podkreślić, że firmy zarejestrowane jako podatnik VAT czynny są zwykle lepiej postrzegane na rynku. Na nie korzyść przemawia natomiast dość spora ilość dodatkowych obowiązków względem fiskusa tj. prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów VAT, sporządzanie miesięcznych deklaracji (po roku można przejść na kwartalne) oraz od tego roku konieczność sporządzania i wysyłania jednolitego pliku kontrolnego (JPK VAT).

Jeśli nadal nie jesteś pewien, czy warto zostać podatnikiem podatku VAT, skontaktuj się z nami, przedstaw nam założenia dotyczące Twojej działalności, a my sporządzimy symulację obu wariantów. W ramach dalszej współpracy chętnie przejmiemy na siebie w/w obowiązki oraz wszystkie inne związane z innymi podatkami.

 

Link do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20040540535/U/D20040535Lj.pdf

IWONA WILKOSZ Usługi Księgowe, 41-809 Zabrze, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 138A; tel. 730 638 337; e-mail: biuro@e-ksiegowi.com.pl