JPK VAT - od 1 stycznia 2018 obowiązek dotyczy wszystkich podatników

Dodano 17.12.2017

20 października 2015 roku została opublikowana ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 1649 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150001649). Niniejszym aktem prawnym do ordynacji podatkowej wprowadzony został art. 193a, na podstawie którego nałożony został na podatników obowiązek sporządzania elektronicznych informacji o ustandaryzowanej strukturze logicznej, czyli tzw. Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK). Struktury te zostały opublikowane przez Ministra Finansów w zakresie:

  • ewidencje zakupu i sprzedaży VAT - JPK_VAT
  • księgi rachunkowe - JPK_KR
  • wyciąg bankowy - JPK_WB
  • magazyn - JPK_MAG
  • faktury VAT - JPK_FA
  • podatkowa księga przychodów i rozchodów - JPK_PKPIR
  • ewidencja przychodów - JPK_EWP

W przypadku JPK_VAT wprowadzony obowiązek dotyczy nie tylko sporządzania tej struktury, ale także jej wysyłania środkami komunikacji elektronicznej

Na pierwszy ogień poszły duże przedsiębiorstwa, które od 1 lipca 2016 zostały zobowiązane do sporządzania i wysyłania JPK_VAT oraz do sporządzania pozostałych struktur. Z dniem 1 stycznia JPK_VAT musiały również wysyłać średnie i małe przedsiębiorstwa, a od dnia 1 lipca 2017 roku firmy te musiały zacząć sporządzać również pozostałe struktury.

1 stycznia 2018 JPK_VAT będą już musiały wysyłać wszyscy podatnicy podatku od towarów i usług, a 1 lipca 2018 roku również najmniejsze firmy będą musiały sporządzać pozostałe struktury. Należ jednak podkreślić, że obowiązek sporządzenia tych plików dotyczy jedynie ewidencji, które prowadzone są przy użyciu programów komputerowych, czyli jeśli np. nie podatnik nie prowadzi komputerowej ewidencji wyciągów bankowych, nie musi sporządzać JPK_WB.

Nasze biuro rachunkowe sporządza za klienta wszystkie wymagane struktury JPK bez dodatkowych opłat, w ramach ryczałtowego wynagrodzenia za usługę. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.

IWONA WILKOSZ Usługi Księgowe, 41-809 Zabrze, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 138A; tel. 730 638 337; e-mail: biuro@e-ksiegowi.com.pl