Split Payment - proceduta podzielonej płatności

Dodano 7.5.2018

1 lipca wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku VAT wprowadzająca mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment). Mechanizm ten funkcjonuje już na terenie kilku krajów (Czechy, Turcja, Włochy), a przyczyną jego wprowadzenia jest „uszczelnianie systemu podatku od towarów i usług oraz zapewnienie większej stabilności wpływów z tytułu podatku od towarów i usług, jak również zapobieganie unikaniu płacenia podatku”.

Głównym założeniem mechanizmu split payment jest podzielenie płatności za dostarczone towary lub wyświadczone usługi na kwotę netto, która wpłacana jest przez nabywcę na rachunek rozliczeniowy banku dostawcy lub usługodawcy oraz kwotę podatku VAT, która trafia bezpośrednio na odrębny rachunek bankowy VAT. Ten specjalny rachunek powinien być otwarty przez bank, w którym przedsiębiorca posiada rachunek bankowy automatycznie i powinien być całkowicie bezpłatny.

Stosowanie procedury Split payment jest dobrowolne. Decyzję o formule płatności podejmuje wyłącznie nabywca, jednakże ustawodawca przygotował szereg „zachęt” do stosowania tej procedury:

  • odstąpienie przez organ podatkowy od sankcji 20%, 30%, 100% wartości zaległości w podatku VAT
  • skrócenie do 25 dni zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad należnym
  • rezygnację przez organ podatkowy z naliczania podwyższonych odsetek za zwłokę w odniesieniu do zaległości w podatku od towarów i usług, jeżeli podatnik w deklaracji podatkowej wykazał kwotę podatku naliczonego, której 95% wynika z faktur, które zostały zapłacone z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności,
  • zwolnienie podatnika z solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe z dostawcą towarów. Solidarna odpowiedzialność występuje u nabywców, którzy nabywają od danego dostawcy określone w ustawie towary na kwotę większą niż 50 tys. zł.
  • obniżyć wartość płatności, jeśli podatnik dokona wcześniejszej zapłaty z rachunku VAT na konto urzędu skarbowego zobowiązania podatkowego zgodnie z danymi zawartymi w deklaracji VAT i pliku JPK_VAT.

Zapłata z zastosowaniem tej procedury odbywa się standardowo na wskazany przez kontrahenta rachunek bankowy, jednakże wymagane jest użycie udostępnionego przez bank komunikatu przelewu, w którym należy podać dodatkowo:

  • kwotę podatku VAT,
  • kwotę brutto,
  • numer faktury,
  • numer NIP dostawcy,
  • numer NIP nabywcy.

 

IWONA WILKOSZ Usługi Księgowe, 41-809 Zabrze, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 138A; tel. 730 638 337; e-mail: biuro@e-ksiegowi.com.pl