ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE MINISTRA FINANSÓW

potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych określonych dla osób prowadzących usługowo księgi rachunkowe

Świadectwo to było wymagane przed wejściem w życie nowelizacji tzw. ustawy deregulacyjnej z 2014 roku. Obecnie każdy, bez względu na posiadane kwalifikacje, może świadczyć w/w usługi.

CERTYFIKAT CENTRUM INFORMACJI KSIĘGOWEJ

Certyfikat potwierdza pozytywną weryfikację naszego biura pod kątem kryteriów Programu C.I.K.

Centrum Informacji Księgowej to organizacja certyfikujaca biura rachunkowe. Powstała w odpowiedzi na deregulację rynju usług księgowych, aby ułatwić przedsiębiorcom wybór biura gwarantującego profesjonalizm. Szczegóły programu na https://www.cik.org.pl/

UBEZPIECZNIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Polisa OC przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiag rachunkowych

Towarzystwo Ubezpieczeniowe przejmuje odpowiedzialność w razie wystąpienia szkody związanej z prowadzeniem biura rachunkowego zarówno w zakresie czynności doradzwa podatkowego, jak również kadr i płac.

KWALIFIKACJE W ZAKRESIE KADR I PŁAC

Zaświadczenie o ukończeniu kursu Kadry i Płace w wymiarze 125 godzin

Program szkolenia obejmował następujące zagadnienia - prawo pracy (30 godzin), dokumentację kadrowo-płacową (5 godzin), ZUS - zasiłki i ubezpieczenia, płace (35 godzin), warsztaty praktyczne - program Symfonia Kadry i Płace (35 godzin), warsztaty praktyczne - program Płatnik (15 godznin)

IWONA WILKOSZ Usługi Księgowe, 41-809 Zabrze, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 138A; tel. 730 638 337; e-mail: biuro@e-ksiegowi.com.pl