ZUS - PEL

Pełnomocnictwo do wykonywania czynności prawnych w relacjach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

 

UPL - 1

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej

IWONA WILKOSZ Usługi Księgowe, 41-809 Zabrze, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 138A; tel. 730 638 337; e-mail: biuro@e-ksiegowi.com.pl