Nowe struktury JPK_V7 - od 1 października. Jak wprowadzić dane do systim.pl

29.09.2020

Dnia 1 października wchodzą w życie przepisy wprowadzające tzw. JPK_V7M (dla składających deklaracje miesięczne) oraz JPK_V7K (dla składających deklaracje kwartalne). Nowy JPK znacznie rozszerza zakres informacji wymaganych przez stare struktury oraz jednocześnie zastępuje deklarację VAT7 (VAT7K). Deklaracje za miesiąc październik 2020 i następne nie muszą już być składane. Poniżej lista dodatkowych informacji wymaganych przez nowy JPK oraz sposób ich wprowadzenia do Systim.pl. Informacje należ...

Więcej

Split Payment - proceduta podzielonej płatności

7.05.2018

1 lipca wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku VAT wprowadzająca mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment). Mechanizm ten funkcjonuje już na terenie kilku krajów (Czechy, Turcja, Włochy), a przyczyną jego wprowadzenia jest „uszczelnianie systemu podatku od towarów i usług oraz zapewnienie większej stabilności wpływów z tytułu podatku od towarów i usług, jak również zapobieganie unikaniu płacenia podatku”. Głównym założeniem mechanizmu split payment jest podzielenie płatności z...

Więcej

JPK VAT - zostały tylko dwa tygodnie!

11.02.2018

Jesteś już przygotowany na wysłanie Jednolitego Pliku Kontrolnego? Zostały juz tylko dwa tygodnie. Dokładnie 26 lutego mija termin wysłania tego pliku do Miniesterstwa Finansów. Plik można przygotować "ręcznie" korzystając z narzędzia dostarczonego przez Ministra Finasów (kliknij tutaj). Drugim sposobem jest skorzystanie z jednego z wielu dostępnych na rychku programów księgowych. Nasze biuro oczywiście dysponuje takim narzędziem. Wysłanie JPK jest standardową czynnością wykonywaną przez nas, ni...

Więcej

Czy warto zostać podatnikiem podatku VAT jeśli nie musisz nim być?

28.01.2018

Zakładając swój biznes, na samym początku musisz podjąć wiele ważnych decyzji. Jedna z nich dotyczy podatku VAT. Jeśli Twój przewidywany roczny obrót ze sprzedaży opodatkowanej przekroczy 200.000 zł lub jeśli będziesz wykonywał czynności określone w art. 113 ust 13 ustawy (np. usługi prawnicze, jubilerskie, doradztwa, sprzedaż towarów wymienionych w załączniku 12 do ustawy – link od ustawy na końcu artykułu) nie masz wyboru – musisz zarejestrować się jako podatnik VAT. Jeśli jednak Twój przewidy...

Więcej

JPK VAT - od 1 stycznia 2018 obowiązek dotyczy wszystkich podatników

17.12.2017

20 października 2015 roku została opublikowana ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 1649 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150001649). Niniejszym aktem prawnym do ordynacji podatkowej wprowadzony został art. 193a, na podstawie którego nałożony został na podatników obowiązek sporządzania elektronicznych informacji o ustandaryzowanej strukturze logicznej, czyli tzw. Jednolitych Plików Kontrolny...

Więcej

Jak zarejestrować działalność gospodarczą bez wychodzenia z domu

17.12.2017

1 lipca 2011 powstała Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzona przez Ministerstwo Rozwoju. Warunkiem rozpoczęcia działalności gospodarczej jest złożenie wniosku. Zwykle wniosek taki składany jest w Urzędzie Gminy, jednakże możliwe jest także jego złożenie w formie elektronicznej na stronie https://prod.ceidg.gov.pl. Wypełnienie tego wniosku, nie jest jednak równoznaczne z jego złożeniem. Warunkiem koniecznym jest podpisanie wniosku. Można to zrobić na trzy...

Więcej
1 / 1

IWONA WILKOSZ Usługi Księgowe, 41-809 Zabrze, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 138A; tel. 730 638 337; e-mail: biuro@e-ksiegowi.com.pl